Starsound Factory, gevestigd aan Ceylonlaan 7 3526AC Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.muziekschoolutrecht.nl Ceylonlaan 7 3526AC Utrecht +31610661533

Persoonsgegevens die wij verwerken

Starsound Factory verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, als je je inschrijft voor onze muzieklessen:

 • – Voor- en achternaam
 • – Geboortedatum
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer
 • – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Starsound Factory verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • – gegevens van personen jonger dan 18 jaar, indien deze ingeschreven zijn via ons inschrijfformulier en les volgen op onze muziekschool
 • – voor leerlingen jonger dan 16 jaar zijn wij wettelijk verplicht een kopie te bewaren van het identiteitsbewijs (om te voldoen aan fiscale verplichtingen). Hoe je een geschikte kopie maakt van je ID-bewijs lees je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Starsound Factory verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • – Het afhandelen van jouw betaling
 • – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • – Starsound Factory verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Starsound Factory neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Starsound Factory) tussen zit. Starsound Factory gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Gmail, Hubspot CRM, Mailchimp, spreadsheets. Allen bedoeld om contact te onderhouden met leerlingen en betalingen af te handelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Starsound Factory hanteert de volgende termijn voor het bewaren van persoonsgegevens: Wanneer een persoon stopt met het volgen van muzieklessen worden zijn of haar persoonsgegevens na 2 jaar, vanaf de datum van de laatste les, verwijderd. Wanneer je wenst je persoonsgegevens eerder te verwijderen, neem dan contact op via contact@muziekschoolutrecht.nl. Om te voldoen aan fiscale verplichtingen bewaren wij persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van facturen 7 jaar, gerekend van de factuurdatum.

Delen van persoonsgegevens met derden

Starsound Factory verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Starsound Factory gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Starsound Factory gebruikt cookies met een puur analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat we onze bezoekers de juiste informatie efficiënt kunnen tonen Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Starsound Factory en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@muziekschoolutrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Starsound Factory wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Starsound Factory neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via contact@muziekschoolutrecht.nl.