1. GRATIS PROEFLES

De gratis proefles is maximaal één keer per persoon mogelijk. De gratis proefles is niet bruikbaar als verjaardagskado. Daarvoor hebben wij speciale kadolessen.

 1. LESPERIODES EN AFMELDEN VOOR EEN LES

Bij Muziekschool Utrecht kun je zelf bepalen voor welke periode je les wilt nemen. Je kunt kiezen tussen:

 • 10-lessenkaart | €265,- euro
  €26,50 per les – betaling in één keer of in twee termijnen
 • 20-lessenkaart | €500,- euro
  €25,00 per les – betaling in één keer of in vier termijnen
 • Jaarabonnement (40 lessen) | € 900,- euro
  €22,50 per les – €75,- euro per maand per automatische incasso

Tarieven zijn excl. 21% BTW bij leerlingen van 21 jaar en ouder. Leerlingen jonger dan 21 zijn volgens de wet vrijgesteld van BTW.

Ben je verhinderd voor de les? Dan kun je je minimaal 48 uur van tevoren afmelden bij je docent (per sms of app). Je houd dan de les te goed en wij plannen de les achteraan de laatste les van jouw kaart in. Bij afmeldingen binnen 48 uur voor aanvang van de les of het zonder bericht niet verschijnen, vervalt de les. In deze gevallen heb je geen recht op restitutie van lesgeld of een inhaalles. Uiteraard geldt dit niet voor calamiteiten. 

Maximaal aantal kosteloze afmeldingen:
10-lessenkaart | twee afmeldingen
20-lessenkaart | vier afmeldingen
Jaarabonnement | acht afmeldingen

 1. NA AFLOOP VAN DE LESSENKAART OF HET JAARABONNEMENT

Het jaarabonnement is niet tussentijds opzegbaar en wordt na afloop automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand. Er volgt een berekening van het betaalde lesgeld t.o.v. het aantal gevolgde lessen. In de maand na opzegging volgt een afrekening indien nodig.
In het geval van lessenkaarten: Lessenkaarten zijn niet tussentijds opzegbaar. Eventueel gevolgde lessen buiten de kaart worden los gefactureerd of verrekend met een nieuw gekozen lessenkaart indien van toepassing.

 1. MINDERJARIGE LEERLINGEN

Leerlingen onder de 21 jaar zijn wettelijk verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen. Deze kopie moet bij de eerste les meegenomen worden en kun je aan je leraar geven.

 1. WIJZIGEN VAN LESTIJD, LESDAG OF LESFREQUENTIE

Vraag naar de mogelijkheden. Wij kunnen niet garanderen dat het lukt.. Maak je verzoek kenbaar via ons mailadres of overleg met de betreffende docent.

 1. AFWEZIGHEID VAN DE DOCENT

Bij afwezigheid van de docent zorgen wij voor een vervanger. Wanneer dat onverhoopt niet mogelijk is vervalt de les. Als dat gebeurt wordt dat van tevoren gemeld en houd je de les tegoed.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Muziekschool Utrecht // Starsound Factory is niet aansprakelijk voor schade aan of verdwijnen van eigendommen van een ieder. Dit geldt ook voor opgelopen lichamelijk letsel tijdens aanwezigheid in het pand.

 1. VAKANTIES

Wij volgen in principe de schoolvakanties. Bij voldoende animo kunnen onze docenten ervoor kiezen om in de vakanties door te gaan. Dit gebeurt in overleg met de docent.